Home / Njoftime (page 30)

Njoftime

DËGJESA PUBLIKE PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I TERRITORIT TË BASHKISË BERAT

NJOFTIM DËGJESA PUBLIKE PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I TERRITORIT TË BASHKISË BERAT Bashkia Berat ka ndërmarrë nismën për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Territorit Administrativ, sipas përcaktimeve të ligjit 115/2014 dt. 31.07.2014, “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, dhe në zbatim të …

Read More »

Lista e familjeve te banesave me kosto te ulet te s’kualifikuar

LISTA E QYTETAREVE TE PASTREHE QE KANE DOREZUAR DOKUMENTAT PER  TE PERFITUAR BANESE ME KOSTO TE ULET DHE JANE S’KUALIFIKUAR Nr rend Emer Mbiemer Perberja familjare Statusi Arsyet e s’kualifikimit 1  Lina  Ajbikaj 2 Familje   njeprinderore  me femije ne ngarkim Nuk ploteson kriterin ekonomik,nivelin e te ardhurave familjare mujore. 2 …

Read More »

Takimi me delegacionin e rajonit te Sicilise

Sot Kryetari i Bashkise Berat z.Petrit SINAJ priti ne zyren e vet nje delegacion nga rajoni i Sicilise i perbere nga z.Salvatore Parenti drejtor i Institutit Di Rocco ne Caltanisseta dhe me anetare znj. Esmeralda Prinzivalli presidente e shoqates AlPlurale ne Trapani ,Barbarino la Licata pergjegjes per relacionit me jashte …

Read More »

Njoftim

Ne zgjidhje te ankesave te qytetareve sipas rajoneve per mbashtrim te kafsheve te gjalla prane tyre ,ne zbatim te ligjit nr.10465 date 29.09.2011 “Per Sherbimin Veterinar ne Republiken e Shqiperise” neni 54 pika 2 shprehur me VKM nr. 230 date 20.03.2013 ,VKM nr.283 date 01.04.2015,specialiste te sherbimit veterinar ne bashkepunim …

Read More »

Mbledhja e Këshillit Bashkiak Berat, date 28.04.2016

Sot u zhvillua mbledhja e rradhes e Këshillit Bashkiak Berat me këtë rend dite : 1.Relacion dhe Projekt-Vendim “Dorëheqja e Këshilltarit Z.Thoma Jançe i Subjektit Politik PD dhe zëvendësimin e tij ”. 2.Relacion dhe Projekt-Vendim “Për dhënien e ndihmës ekonomike ,pagesës së paaftësisë dhe kompensimit të energjisë elektrike për periudhën …

Read More »

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TË FITUESËVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

BASHKIA BERAT NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TË FITUESËVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST) Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si …

Read More »

Nënshkruhet Protokolli i Binjakëzimit ndërmjet qyteteve të Beratit dhe Manisës në Turqi

Në datën 22 Prill 2016 në Bashkinë e Manisës në Turqi, u nënshkrua Protokolli i Binjakëzimit ndërmjet qyteteve të Beratit dhe Manisës. Protokolli u nënshkrua nga Kryetarët e Bashkive respektive, Z. Petrit Sinaj dhe Z. Cengiz Ergün dhe synon bashkëpunimin për projekte të përbashkëta në disa fusha si: ruajtja e …

Read More »

Lista paraprake e fituesve per pranim ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive (specialist )

BASHKIA BERAT NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE TË FITUESËVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST) Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si …

Read More »

Deklaratë për vendosjen e Marrdhënieve të Binjakëzimit ndërmjet qytetit Luoyang, Kinë dhe Berat, Shqipëri .

Qyteti Luoyang në Provincën e Kinës dhe qyteti Berat-Shqipëri, bazuar në marrdhënie miqësore të barabarta,parime reciproke dhe dypalëshe,bien dakord të ndërmarrin shkëmbime për të promovuar bashkëpunimin e përbashkët si më poshtë, me qëllimin vendosjen e marrdhënieve të miqësisë. Qytetet e Luoyangut dhe Beratit vendosin Marrëdhënie Binjakëzimi,duke vënë në jetë shkëmbimet …

Read More »