Home / Uncategorized

Uncategorized

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATËVE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  TE KANDIDATËVE   PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL  PER KATEGORINË  E NIVELIT EKZEKUTIV (SPECIALIST)   Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 2, të  Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243 datë …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATEVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATEVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST) Në zbatim të nenit 25, të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 7, të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03. 2015 “Për pranimin, lëvizjen …

Read More »

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE NË  STRUKTURËN E  POLICISË  BASHKIAKE BERAT

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE NË  STRUKTURËN E  POLICISË  BASHKIAKE BERAT Në mbështetje të   ligjit nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjes Vendore”,neni 8 ,pika 2,neni 64,gërma a ,g , Vendimi i kryetarit të  Bashkisë Nr.855  Prot. , datë  30.11.2017“Mbi miratimin e Strukturës  organike të  Bashkisë  dhe  Institucioneve në  varësi të  Bashkisë“ per …

Read More »

Takim me Përfaqësuesin e Përhershëm të Programit të Kombeve te Bashkuara ne Shqipëri ( PNUD) Z. Brian J. Williams.

Në Bashkinë Berat u zhvillua një takim ndërmjet Përfaqësuesit të Përhershëm të Programit të Kombeve te Bashkuara ne Shqipëri ( PNUD) Z. Brian J. Williams dhe Nënkryetarit të Bashkisë Berat Z. Çlirim Brisku. Gjatë takimi palët vlerësuan projektet e përbashkëta të zbatuara në qytetin e Beratit, të cilat kanë iniciuar …

Read More »

Degjese publike ne Rajonin 2

Bashkia Berat, ne vazhdim te procesit te nisur per konsultimin me qytetaret per te percaktuar prioritetet e zhvillimit te qytetit, zhvilloi sot nje takim me qytetare e banore te Rajonit Nr. 2. Perfaqsuesit e Bashkise prezantuan investimet kryesore ku vlen te permendet projekti per vazhdimin e pedonales deri ne Stadumin …

Read More »

Nis aksioni për prishjen e rrethimeve të pallateve dhe lirimin hapësirave publike

Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik Vendor (INUV), dhe Policia Bashkiake, kanë nisur ditën e sotme aksionin për prishjen e të gjitha rrethimeve te pallateve nga banorët e kateve të para si ndërtimet pa leje që kanë zaptuar hapësirat publike. Aksioni ka filluar mëngjesin e sotëm në Njësinë Administrative Nr.4, Uznovë, ku fadroma …

Read More »

formulari

DEKLARATE E PERMBUSHJES SE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE TE MJETEVE Une i nenshkruari ______________________me cilesine e _____________________te kandidatit pjesemarres ne proceduren e konkurrimit, qe do të zhvillohet nga Bashkia Berat per sherbimin e transportitit qytetas te udhetareve me urban, deklaroj se: Permbushim te gjitha specifikimet teknike, te percaktuara ne dokumentat e konkurrimit …

Read More »

Projekti “HERA”

Bashkia Berat ftohet të marrë pjesë në seminarin konsultativ mbi Projektin “HERA” të Fondit të Zhvillimit Shqiptar. Projekti Hera është një projekt që fokusohet në zhvillimin e turizmit kulturor në vendet e Adriatikut. Ai financohet nga Komisioni Evropian dhe përfshin shumë vende partnere. Eksperienca e ndare eshte e vlefshme ne …

Read More »

Hotels

Hotel “Tomorri”– is in the center t of the city. It has capacities for big groups of tourists and  has also a bar restaurant. Price per room: 30 – 55 euro per night. Tel: 032 234 462 Mob: 068 20 24 225 email: [email protected] Web:   www.hotel-tomorri-berat.com Hotel “Mangalemi” – is …

Read More »