Home / Drejtorite dhe Ndermarrjet ne Varesi

Drejtorite dhe Ndermarrjet ne Varesi

Drejtorite e Bashkise Berat

 

1.Drejtoria e Finances      Luiza Bazaj  shiko CV:Luiza Bazaj

2.Drejtoria e Koordinimit – Zhvillimit Strategjik dhe Prokurimeve Publike     Ardit Hoxha   shiko CV:

3.Drejtoria e Kultures, Turizmit dhe Sporteve     Renuard Mimani    shiko CV:Renuard Mimani

4.Drejtoria e Menaxhimit te Burimeve Njerezore, Marredhenieve me Publikun dhe Juridike  Vasilia Cela  shiko CV:

5.Drejtoria e Menaxhimit te Pronave dhe Strehimit     Meleqe Spahiu   shiko CV:

6.Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit       Sllavi Dhrami    shiko CV:Sllavi Dhrami

7.Drejtoria e Sherbimit Social dhe Rinise       Vjollca Hoxha    shiko CV:

8.Drejtoria e Taksave dhe Tregjeve     Nevila Caushllari      shiko CV:Nevila Caushllari

9.Drejtoria e Transportit, Emergjencave Civile dhe Sherbimeve     Hajrie Mbrati    shiko CV:Hajrie Mbrati

10.Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimit      Luman Spathara    shiko CV:

11.Sektor i Auditimit te Brendshem        Xhevahir Muzhaka   shiko CV:

12.Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit        Saimir Kazazi    shiko CV:

13.Inspektoriati i Policise Bashkiake             Klodian Yzbashi     shiko CV:

 

Ndermarrjet ne Varesi:

1.Ndermarrja e Sherbimeve Publike  Pelivan Sinaj   shiko CV:Pelivan Sinaj

2.Drejtoria e Bujqesise, Adiministrimit te Pyjeve,Ujerave dhe Sherbimit Veterinar  Fitim Rrapaj    shiko CV:

3.Drejtoria e Arsimit  Erka Durra   shiko CV:Erka Durra

4.Ndermarrja e Gjelberimit dhe Sherbimit te Varrezave  Rexhep Hajdari   shiko CV:

5.Qendra Rezidenciale “Une Jam si Ju”  Alda Shulla    shiko CV:Alda Shulla

6.Qendra e Zhvillimit Ditor “Lira”   Alma Kule     shiko CV:Alma Kule

7.Qendra Kulturore “Margarita Tutulani”  Migena Hoxha  shiko CV:Migena Hoxha