Home / Tag Archives: bujqesi

Tag Archives: bujqesi

Mbështetje për sektorin e bujqësisë dhe agro-biznesit

Në vazhdimësi të prioriteteve të Bashkisë Berat, nëpërmjet Drejtorisë së Bujqësisë Administrimit të Pyjeve, Ujrave e Shërbimit Veterinar për Ujitjen dhe Kullimin janë duke u pastruar kanalet ujitës dhe kullues . Pas 20 viteve në Njesinë Administrative Velabisht u bë pastrimi i afërsisht 1000 ml kanaleve, nga i të cilit …

Read More »